SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN (RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES). In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 30-46, 17 pp. ISBN 978-80-210-6290-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN
Name (in English) RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES
Authors SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Lenka SVOBODOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution) and Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Brno, Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů, p. 30-46, 17 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00072955
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6290-0
Keywords in English gymnastics; teacher; relationship
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Changed: 14/4/2014 00:39.
Abstract
Gymnastické disciplíny se ve výuce tělesné výchovy objevují již několik století, i když podoba gymnastických cvičení se od té dnešní v mnohém lišila. I přes tuto dlouhou tradici máme pocit, že se gymnastické disciplíny, především cvičení na nářadí, z výuky tělesné výchovy pomalu vytrácí. Na tuto myšlenku nás přivedla stále klesající úroveň gymnastických dovedností uchazečů o studium tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií a s tím související nutné snižování obtížnosti zápočtových požadavků studentů bakalářského studia. Proto jsme se rozhodli dotazníkovým šetřením zjistit, jaký je vztah pedagogů ke gymnastickým disciplínám, jak často a jaká gymnastická cvičení využívají ve svých hodinách tělesné výchovy. Do dotazníku byly zařazeny také otázky týkající se oblíbenosti gymnastických cvičení u žáků.
Abstract (in English)
Gymnastic disciplines have been occuring in the physical education lessons for several centuries, although the form of gymnastic exercises was very different from the today´s one. Despite this long tradition we feel that the gymnastic disciplines slowly disappear from physical education lessons, especially exercising on equipment. We think this because of decreasing level of gymnastic skills of applicants who want to study physical education at the Faculty of Sports Studies, and the related need of reducing the complexity credit requirements for bachelor degree students. Therefore using a questionnaire survey we decided to find out what is the teacher´s relationship to gymnastice and what gymnastic equipment they use in their lessons. There were also included questions about the popularity of gymnastic exercises for pupils in the questionaire.
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, internal MU codeName: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Acronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:31