JIRSÍK, Tomáš, Martin HUSÁK, Pavel ČELEDA and Zdenek EICHLER. Cloud-based Security Research Testbed: A DDoS Use Case. In Hanan Lutfiyya and Piotr Cholda. Proceedings of the Network Operations and Management Symposium (NOMS 2014). Krakow, Poland: IEEE Xplore Digital Library, 2014. p. 1-2. ISBN 978-1-4799-0912-4. doi:10.1109/NOMS.2014.6838272.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cloud-based Security Research Testbed: A DDoS Use Case
Name in Czech Cloudové prostředí pro bezpečnostní výzkum: Případová studie DDoS útoku
Authors JIRSÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin HUSÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ČELEDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdenek EICHLER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Krakow, Poland, Proceedings of the Network Operations and Management Symposium (NOMS 2014), p. 1-2, 2 pp. 2014.
Publisher IEEE Xplore Digital Library
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/14:00073217
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-1-4799-0912-4
Doi http://dx.doi.org/10.1109/NOMS.2014.6838272
UT WoS 000356862300048
Keywords (in Czech) DDoS; cloud; testovací prostředí; bezpečnost
Keywords in English DDoS; cloud; testbed; security
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Martin Husák, Ph.D., učo 256631. Changed: 17. 2. 2016 10:03.
Abstract
In this paper we present a cloud-based research testbed designed to aid network security managers. The testbed enables operators to emulate various network topologies, services, and to analyze attacks threatening these systems. A possibility to test results of network management measures is desired, since testing these measures in a production environment is always not possible. We demonstrate a testbed use case, which aids to scrutinize network behavior under attack. Our use case is based on a large DDoS attack which targeted network infrastructure and web servers in Czech Republic in March, 2013.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje cloudové testovací prostředí navržené pro využití správci síťové bezpečnosti. Testovací prostředí umožňuje simulovat různé síťové topologie, služby a provádět analýzu útoků zaměřených proti provozovaným službám. Protože není vždy možné provádět tuto analýzu na reálné síti, je potřeba mít k dipozici testovací prostředí s výše uvedenými vlastnostmi. V tomto článku je popsána případová studie využití cloudového testovacího k simulaci a analýze chování sítě pod náporem DDoS útoku. Studie je inspirována DDoS útokem na významné síťové infrastruktury v březnu 2013.
Links
VG20132015103, research and development projectName: Kybernetický polygon (Acronym: KYPO)
Investor: Ministry of the Interior of the CR, Cybernetic Proving Ground
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
kypo-demo-paper-noms2014.pdf Licence Creative Commons  File version Čeleda, P. 21. 1. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 21. 1. 2015 17:24, doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
  • a concrete person RNDr. Martin Husák, Ph.D., učo 256631
  • a concrete person RNDr. Zdenek Eichler, učo 397168
Attributes
 

kypo-demo-paper-noms2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
279,4 KB
Hash md5
87f8870292cecb998c62343b837242f9
Uploaded/Created
Wed 21. 1. 2015 17:24

kypo-demo-paper-noms2014.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-paper-noms2014.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,8 KB
Hash md5
29ecd2977a715ad0e7470c835f7f7e58
Uploaded/Created
Wed 21. 1. 2015 17:32
kypo-demo-poster-noms2014.pdf Licence Creative Commons  File version Jirsík, T. 12. 5. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 12. 5. 2014 15:22

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D., učo 211086
  • a concrete person RNDr. Martin Husák, Ph.D., učo 256631
  • a concrete person RNDr. Zdenek Eichler, učo 397168
Attributes
 

kypo-demo-poster-noms2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-demo-poster-noms2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,4 MB
Hash md5
19fdcc45fd32d4dbd00ff76db78a0f5b
Uploaded/Created
Fri 16. 1. 2015 09:21

kypo-poster-noms-2014.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179613/kypo-poster-noms-2014.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179613/kypo-poster-noms-2014.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,5 KB
Uploaded/Created
Mon 12. 5. 2014 15:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:55