SOPOUŠEK, Jiří and Ondřej ZOBAČ. Assessment fázových diagramů nízkolegovaných ocelí (Assessment of phase diagrams of low-alloy steels). Masarykova univerzita, Brno: Voestalpine Stahl, 2013. 3 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Assessment fázových diagramů nízkolegovaných ocelí
Name (in English) Assessment of phase diagrams of low-alloy steels
Authors SOPOUŠEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ondřej ZOBAČ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Masarykova univerzita, Brno, 3 pp. 2013.
Publisher Voestalpine Stahl
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00073072
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) Voestalpine; oceli; fázové diagramy; CALPHAD
Keywords in English Voestalpine; steel; phase diagrams; CALPHAD
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 25. 4. 2014 10:35.
Abstract
* V rámci smluvního výzkumu byly provedeny predikce fázových diagramů nízkolegovaných ocelí Fe-C-Si-Mn, Fe-C-Si a Fe-C-Al programy Thermocalc a Factsage ve kterých je implementována metoda CALPHAD. Na základě dodaným experimentálních výsledků termické analýzy byl proveden assessment relevantních termodynamických parametrů. Databáze SGTE2011 byla rozšířena o nově optimalizované parametry. Zpráva je uložena v Repozitáři zaměstnaneckých děl MU.
Abstract (in English)
* In the context of contract research were carried prediction of phase diagrams of low-alloy steels Fe-C-Si-Mn, Fe-C-Si and Fe-C-Al Thermocalc programs and Factsage where it is implemented CALPHAD method. Based on the supplied experimental results of thermal analysis was carried out assessment of the relevant thermodynamic parameters. SGTE2011 database was expanded to include newly optimized parameters. The report is stored in Repository of MU.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:31