KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ and Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (Method and Economic Limits of Regulation in Financial Law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 pp. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu
Name in Czech Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu
Name (in English) Method and Economic Limits of Regulation in Financial Law
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr MRKÝVKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan BÁRTA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří BLAŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára BROŽOVIČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Brian FABO (703 Slovakia), Michal JANOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), David JEROUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena KERLINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KRANECOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Josef MONTAG (203 Czech Republic), Kristýna MÜLLEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka NĚMCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana PAŘÍZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal RADVAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš ROZEHNAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dagmar SOCHOROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dana ŠRAMKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva ŠULCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 224 pp. Řada teoretická, Ed. S, č. 444, 2013.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Elektronická verze knihy
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00073074
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6774-5
Keywords (in Czech) Autoaplikace; banka; bankovnictví ; berně; centrální banka; Česká národní banka; daň; daň z přidané hodnoty; daň z příjmů ; daňové právo; daňový proces; dohled ; důchodové daně; ekologické daně; ekonomický limit; financování; finančně - právní akt; finanční právo; finanční správa; finanční právo procesní; finanční trhy; finanční úřad; Generální finanční ředitelství; hospodaření; hrubý domácí produkt; kapitál; kontrola veřejných financí; metoda regulace; metodologie; nepřímé daně; pří - jem státního rozpočtu; příslušnost; příspěvkové organizace územních samosprávných celků; mezinárodní spolupráce; mezinárodní zdanění; přeshraniční obchod; metoda regulace; majetkové daně; metoda regulace; Nejvyšší správní soud; přímé daně; regi - onální školství; regulace; soud; spotřební daně; správce daně; státní rozpočet; Ústavní soud; úřední osoby správce daně; veřejné finance; veřejné rozpočty; veřejné vysoké školy; veřejný zájem; vysoké školství.
Keywords in English Banking; economic limit; financial law; financial market; gross domestic product; judicial decisions; method of legal regulation; methodology; public finance; public budgets; regulation; supervision; tax; tax administration; tax law.
Tags Munipress, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 27. 5. 2014 11:50.
Abstract
Hlavním cílem práce bylo identifikovat metodu regulace ve finančním právu a pojednat o jednotlivých oblastech finančního práva. Dalším cílem bylo vybrat základní ekonomické instituty, kterých stát užívá při plnění svých funkcí nebo které ovlivňují svojí regulací. Třetím cílem bylo určit sociologické metody, konkrétně metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, které lze využít při úvahách de lege ferenda. Publikace je výstupem dvouleté výzkumné činnosti v projektech specifického výzkumu Masarykovy univerzity Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (2012) a Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (2013).
Abstract (in English)
The main goal of the work has been to identify the method of legal regulation in financial law relations and to discuss certain segments of financial law. The second goal has been to select the basic economic institutes used by the state for fulfilling its tasks or affected by the state through its regulation. The third goal has been to assess the sociological methods including the methods of the quantitative and qualitative research that may be used for de lege ferenda discussions. The publication is the output of the two-years research activities in the specific research projects Method and economic limits of regulation in financial law (2012) and Method and economic limits of regulation in financial law II (2013).
Links
MUNI/A/0815/2012, interní kód MUName: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (Acronym: MELREFIP)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf   File version Kyncl, L. 19. 4. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 19. 4. 2014 11:35, JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
Attributes
 

Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
05788d56dbf814fa03216254593d49ec
Uploaded/Created
Sat 19. 4. 2014 11:35

Metoda_a_ekonomicke_limity.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1180532/Metoda_a_ekonomicke_limity.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
634,3 KB
Hash md5
da50360608c0780f76de5016817a4850
Uploaded/Created
Sat 19. 4. 2014 11:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 05:29