SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR and Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza (The patient's personality as a determinant of success of cancer treatment: quality of life of breast cancer patients - a pilot retrospective analysis). 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza
Name (in English) The patient's personality as a determinant of success of cancer treatment: quality of life of breast cancer patients - a pilot retrospective analysis
Authors SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR and Pavel VENTRUBA.
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-86793-32-0
Keywords (in Czech) Kvalita života; karcinom prsu; retrospektivní analýza; komorbidity
Keywords in English Quality of life; breast cancer; retrospective study; comorbidity
Changed by Changed by: Mgr. Jakub Gregor, Ph.D., učo 16577. Changed: 14/11/2014 09:30.
Abstract
Pilotní studie předkládá výsledky retrospektivní analýzy aspektů kvality života (QL) pacientek s karcinomem mammy a je součástí dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na analýzu psychosociálních souvislostí průběhu a léčby onemocnění. Cílem pilotní studie je zjistit změny v subjektivně vnímané kvalitě života vlivem rozvoje onemocnění karcinomu prsu a léčby a na základě výsledků screeningu vybrat vhodné metodologické nástroje pro návazné studie. Předložená studie je průřezová, retrospektivní.
Abstract (in English)
Pilot study presents the results of a retrospective analysis of quality of life (QL) of patients with breast cancer and is part of long-term research project focused on the analysis of the psychosocial context of course and treatment of disease. The aim of the pilot study is to investigate changes in subjective quality of life due to disease development and treatment of breast cancer and the results of screening to select the appropriate methodological tools for follow-up studies. The present study is cross-sectional, retrospective.
Links
GAP407/12/0607, research and development projectName: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/4/2020 01:20