VELAN, Petr and Pavel ČELEDA. Next Generation Application-Aware Flow Monitoring. In Anna Sperotto, Guillaume Doyen, Steven Latré, Marinos Charalambides, Burkhard Stiller. Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508. Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2014. p. 173-178. ISBN 978-3-662-43861-9. doi:10.1007/978-3-662-43862-6_20.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Next Generation Application-Aware Flow Monitoring
Name in Czech Další generace aplikačního monitorování síťových toků
Authors VELAN, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavel ČELEDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Heidelberg, Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508, p. 173-178, 6 pp. 2014.
Publisher Springer Berlin / Heidelberg
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14610/14:00073221
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-3-662-43861-9
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43862-6_20
UT WoS 000347615900020
Keywords (in Czech) siťový tok; měření sítě; monitorování aplikací; IPFIX
Keywords in English flow; network measurement; application monitoring; IPFIX
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 18/3/2015 13:16.
Abstract
Deep packet inspection (DPI) and IP flow monitoring are frequently used network monitoring approaches. Although the DPI provides application visibility, detailed examination of every packet is computationally intensive. The IP flow monitoring achieves high performance by processing only packet headers, but provides less details about the traffic itself. Application-aware flow monitoring is proposed as an attempt to combine DPI accuracy and IP flow monitoring performance. However, the impacts, benefits and disadvantages of application flow monitoring have not been studied in detail yet. The work proposed in this paper attempts to rectify this lack of research. We also propose a next generation flow measurement for application monitoring. The flows will represent events within the application protocol, e.g., web page download, instead of packet stream. Finally, we will investigate the performance of different approaches to application classification and application parsing with a computational complexity in mind.
Abstract (in Czech)
Často používané metody monitorování sítě jsou hloubková inspekce paketů (DPI) a monitorování síťových IP toků. Přestože DPI poskytuje formace z aplikační vrstvy, podrobné zkoumání každého paketu je výpočetně náročné. Monitorování pomocí IP síťových toků dosahuje vysokého výkonu, protože zpracovává pouze záhlaví paketů, ale také poskytuje méně informací o provozu samotném. Měření aplikačních síťových toků bylo navrženo jako pokus zkombinovat přesnost DPI a výkon IP síťových toků. Dopady, výhody a nevýhody aplikačních síťových toků zatím ale nebyly dostatečně prostudovány. Práce navrhovaná v tomto článku se snaží napravit tento nedostatek výzkumu. Navíc také navrhujeme další generaci měření síťových toků. Tyto toky budou místo sekvence paketů reprezentovat události v aplikačních protokolech, například stažení webové stránky. Budeme se také zabývat výkonem a výpočetní složitostí různých přístupů ke klasifikaci provozu a zpracování aplikačních protokolů.
Links
VG20132015103, research and development projectName: Kybernetický polygon (Acronym: KYPO)
Investor: Ministry of the Interior of the CR, Cybernetic Proving Ground
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
next-generation-flow-paper-aims2014.pdf Licence Creative Commons  File version Velan, P. 9/7/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 9/7/2014 16:47, RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

next-generation-flow-paper-aims2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-paper-aims2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
128,8 KB
Hash md5
c07aebc6706ff6a0e30e9b7f735c858b
Uploaded/Created
Fri 16/1/2015 10:45

next-generation-flow-paper.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-paper.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-paper.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,8 KB
Hash md5
5c3b698b83dd2611a35f3e8f08459e52
Uploaded/Created
Wed 9/7/2014 16:48
next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf Licence Creative Commons  File version Velan, P. 9/7/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 9/7/2014 16:49, RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
  • a concrete person RNDr. Petr Velan, Ph.D., učo 255519
Attributes
 

next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-presentation-aims2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
252,6 KB
Hash md5
f4c60fb5f2f1db27ef4ddfd556cd1b4c
Uploaded/Created
Fri 16/1/2015 10:46

next-generation-flow-presentation.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1181099/next-generation-flow-presentation.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1181099/next-generation-flow-presentation.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,6 KB
Hash md5
b2eb4c9790b203993d184acf5604fe30
Uploaded/Created
Wed 9/7/2014 16:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 31/1/2023 11:56