LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA a Michal RŮŽIČKA. Math Indexer and Searcher Web Interface: Towards Fulfillment of Mathematicians' Information Needs. In Stephen M. Watt, James H. Davenport, Alan P. Sexton, Petr Sojka, Josef Urban. Intelligent Computer Mathematics CICM 2014. Proceedings of Calculemus, DML, MKM, and Systems and Projects. LNAI 8543. Zurich: Springer International Publishing Switzerland, 2014. s. 444-448, 5 s. ISBN 978-3-319-08433-6. doi:10.1007/978-3-319-08434-3_36.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Math Indexer and Searcher Web Interface: Towards Fulfillment of Mathematicians' Information Needs
Autoři LÍŠKA, Martin (703 Slovensko, domácí), Petr SOJKA (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal RŮŽIČKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání LNAI 8543. Zurich, Intelligent Computer Mathematics CICM 2014. Proceedings of Calculemus, DML, MKM, and Systems and Projects, od s. 444-448, 5 s. 2014.
Nakladatel Springer International Publishing Switzerland
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Springer link conference web preprint
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/14:00075378
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-319-08433-6
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08434-3_36
Klíčová slova česky vyhledávací rozhraní; matematiku zohledňující vyhledávání; digitální matematické knihovny; kanonizace formulí; WebMIaS; MIaS; EuDML; MathML
Klíčová slova anglicky search interface; math-aware search; digital mathematical library; formulae canonicalization; WebMIaS; MIaS; EuDML; MathML
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 27. 4. 2015 05:39.
Anotace
We are designing and developing a web user interface for digital mathematics libraries called WebMIaS. It allows queries to be expressed by mathematicians through a faceted search interface. Users can combine standard textual autocompleted keywords with keywords in the form of mathematical formulae in LaTeX or MathML formats. Formulae are shown rendered by the web browser on-the-fly for users’ feedback. We describe WebMIaS design principles and our experiences deploying in the European Digital Mathematics Library (EuDML). We further describe the issues addressed by formulae canonicalization and by extending the MIaS indexing engine with Content MathML support.
Anotace česky
Navrhujeme a vyvíjíme WebMIaS – webové rozhraní pro digitální matematické knihovny, které matematikům umožňuje dotazování pomocí facetového vyhledávacího rozhraní. Uživatelé mohou kombinovat textová klíčová slova (formulář pro zadávání je vybaven funkcí našeptávače) s matematickými výrazy zapsanými v jazyce LaTeX nebo MathML. Zadané formule jsou v reálném čase dekódovány a pro zpětnou vazbu uživateli zobrazeny přímo ve webovém prohlížeči. V článku jsou popsány návrhové principy WebMIaSu a naše zkušenosti s jeho nasazením v Evropské digitální matematické knihovně (EuDML). Dále jsou popsány problémy řešené kanonizací matematických formulí a rozšířením indexovacího systému MIaS o podporu Content MathML.
Návaznosti
LG13010, projekt VaVNázev: Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Akronym: ERCIM-CZ)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
MUNI/A/0765/2013, interní kód MUNázev: Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (Akronym: SKOMU)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 7. 4. 2020 23:09