EN

Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z ...

DOSTÁL, Jakub a Jana SOUKOPOVÁ. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6713-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra
Autoři DOSTÁL, Jakub a Jana SOUKOPOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 139 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6713-4
Štítky Munipress
Změnil Změnil: Ing. Jakub Dostál, Ph.D., učo 137281. Změněno: 10. 2. 2015 09:56.
Anotace
Předkládaný sborník je souborem textů z přednášek odborníků z praxe, které byly předneseny v rámci semináře a workshopu pořádaných mezi léty 2012 a 2014 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v souvislosti s řešením projektu „Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum“. Sborník se týká problematiky dobrovolnictví a nestátních neziskových organizací při zvládání povodní. Sborník je určen především studentům vysokých škol v graduálním a v doktorském studiu. Může však sloužit i představitelům regionální a veřejné správy na úrovni měst a obcí a širší odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou vodního hospodářství a protipovodňové ochrany. Specificky se sborník věnuje již proběhlým událostem a poučením z nich.
Anotace anglicky
The proceedings are collection of texts from the lectures of professionals that have been presented in seminar and workshop organized between years 2012 and 2014 at the Faculty of Economics and Administration on Masaryk University in relation to the project “Flood education and research centre”. The proceedings deal with volunteering and non-governmental organizations in flood risk management. Proceedings are intended primarily for university students in bachelor, master and doctoral studies. However, it may also serve to regional and public administration at the municipal level and the wider professional community, addressing issues related to water management and flood protection. Papers are primarily aimed to passed events and lessons learned.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 14:32

Další aplikace