Informační systém MU
DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Uranium Distribution in Southern Part of Boskovice Furrow. In 4th Central European Mineralogical Conference Skalský Dvůr 2014. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uranium Distribution in Southern Part of Boskovice Furrow
Name in Czech Distribuce uranu v jižní části boskovické brázdy
Authors DVOŘÁKOVÁ, Šárka.
Edition 4th Central European Mineralogical Conference Skalský Dvůr 2014, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) boskovická brázda; uran; rokytenské slepence; permokarbonské sedimenty
Keywords in English Boskovice Furrow; Uranium; Rokytná Conglomerates; Permo - Carboniferous sediments
Changed by Changed by: Mgr. Šárka Dvořáková, učo 379596. Changed: 28. 4. 2014 18:38.
Abstract
Thesis with main focus on uranium distribution in southern part of Boskovice furrow and gamaspectrometric charecterization of its Permo - Carboniferous sediments.
Abstract (in Czech)
Práce s hlavním zaměřením na distribuci uranu v jižná části boskovické brázdy a gamaspektrometrickou charakteristiku její permokarbonské výplně.
Displayed: 28. 1. 2023 14:02