JAKUBCOVÁ, Michaela a Jaromír LEICHMANN. Uranium and sulphide mineralization from the 21st level of the Rožná mine. In Central European Mineralogical Conference. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uranium and sulphide mineralization from the 21st level of the Rožná mine
Název česky Uranová a sulfidická mineralizace na 21. patře dolu Rožná
Autoři JAKUBCOVÁ, Michaela a Jaromír LEICHMANN.
Vydání Central European Mineralogical Conference, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky uranová mineralizace, sulfidická mineralizace, důl Rožná
Klíčová slova anglicky uranium mineralization, sulphide mineralization, Rožná mine
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Jakubcová, učo 357453. Změněno: 28. 4. 2014 21:00.
Anotace
An lenses of Ba-Pb-Zn sulphide mineralization and uranium mineralization was found during mining on the 21st level of the Rožná mine. These mineralizations were hosted in metasomatites. My aim was to determine character, genesis and possible relationship between uranium and sulphide mineralization. The samples were studied by microscopic observations, cathodoluminiscence and elektron microprobe analysis. The aim of my work was compare my results with historical data on the deposit and try to classify uranium and sulphide mineralization to types of deposits known from Bohemian Massif.
Anotace česky
Při ražbě komína na 21. patro byly na dolu Rožná zastiženy rudní polohy s dosud nepopsanou Ba-Pb-Zn sulfidickou a uranovou mineralizací, které byly uloženy v zóně metasomaticky přeměněných hornin. Mým cílem bylo určit charakter, genezi a vztah obou typů zrudnění. Odebrané vzorky byly následně studovány pod optickým a odrazovým mikroskopem, podrobeny katodové luminiscenci a elektronové mikrosondě. Mým cílem současně bylo porovnat své výsledky s dosavadními údaji o ložisku a přiřadit uranovou i sulfidickou mineralizaci k typům známým z ložisek v Českém masivu.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 20:36