JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy
Název anglicky Research in School Education: findings and challenges
Autoři JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 112 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6689-2
Klíčová slova česky pedagogický výzkum; výzkum výuky; kurikulum; přehledová studie; program SINUS
Klíčová slova anglicky research in education; research on teaching; curriculum; review study; SINUS programme
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 27. 5. 2014 11:19.
Anotace
Sborník zahrnuje bilanční texty, jež vznikly v průběhu jednoho kalendářního roku v gesci Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. První text nahlíží z obecnější a historizující perspektivy na úlohu učitele ve společnosti. Druhý text shrnuje poslání a nejdůležitější aktivity Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Třetí a čtvrtý text představují přehledové studie věnované vybraným oblastem pedagogického výzkumu a v pátém textu je pozornost věnována německému projektu SINUS, který slouží jako ukázka dobré praxe etablování intervenčního programu, který na základě výzkumných zjištění podporuje učitele a školy při jejich snahách o zlepšování výuky.
Anotace anglicky
The collection of papers includes a number of review texts that were put together by academics and students of the Institute for Research in School Education of Masaryk University's Faculty of Education. The first paper looks at the role of teachers in the society from a historical perspective. The following paper summarises the mission and realised activities of the Institute for Research in School Education. The third and fourth chapters present review studies that concentrate on selected areas of educational research (curriculum, school climate, teaching and learning etc.). In the fifth chapter, the project SINUS is introduced as an as example of good practice in establishing intervention programmes that use research findings to help teachers and schools improve teaching and learning.
Návaznosti
MUNI/B/0800/2012, interní kód MUNázev: Výzkum školního vzdělávání: vývoj-stav-výhledy (Akronym: VYSKOV 2013)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum školního vzdělávání: vývoj-stav-výhledy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 01:15