VLČKOVÁ, Jana a Milan KUBIATKO. Přírodopis v očích žáků 2. stupně základních škol. e-Pedagogium. 2014, roč. 14, č. 1, s. 20-37. ISSN 1213-7758.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přírodopis v očích žáků 2. stupně základních škol
Název anglicky The biology in the eyes of lower secondary school pupils
Autoři VLČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, domácí) a Milan KUBIATKO (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání e-Pedagogium, 2014, 1213-7758.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075408
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dotazník; postoje; přírodopis; žáci druhého stupně ZŠ
Klíčová slova anglicky questionnaire; attitudes; biology; lower secondary school pupils
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Změněno: 2. 5. 2014 07:42.
Anotace
Postoje žáků k určitému předmětu mohou ovlivňovat jejich úspěšnost v daném předmětu, proto by zkoumání postojů mělo být jednou ze základních ze základních součástí pedagogického výzkumu. Cílem výzkumného šetření bylo pomocí výzkumného nástroje zjistit postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopisu. Dále bylo kladeno za cíl ověřit vliv genderu, bydliště a ročníku, který žáci navštěvují, na postoje k přírodopisu. Výzkumný nástroj obsahoval jednatřicet pětistupňových položek Likertova typu rozdělených do čtyř dimenzí. Vliv nezávislých proměnných byl zjišťován i dle jednotlivých dimenzí. Dále byl analyzován i vztah mezi jednotlivými dimenzemi navzájem. Výzkumu se zúčastnilo 363 žáků pěti základních škol. Celkový postoj žáků k přírodopisu se ukázal jako neutrální. Dívky projevily pozitivnější postoje oproti chlapcům a pozitivnější postoje se ukázaly u žáků z vesnic oproti žákům z města. Nejvyšší skóre dosahovali žáci šestých tříd, naopak nejnižšího skóre dosáhli žáci devátých tříd. Žáci z vesnického prostředí dosahovali pozitivnější postoje oproti žákům z města.
Anotace anglicky
The pupils attitudes toward subject could positively affected the pupils achievement, therefore the investigation of pupils attitudes should be essential part of educational research. The main aim of the investigation was to find out pupils attitudes towards biology by using a questionnaire as a research tool. Moreover the partial aims were to find out influence of gender, residence and grade level on the pupils attitudes towards biology. The questionnaire comprised of 31 5-point items of Likert type divided into four dimensions. In addition, the influence of independent variables was found out on the four dimensions mentioned above. Furthermore, the correlation between the dimensions was analyzed as well. In total, 363 pupils from five primary schools were respondents of research. The girls had got more positively attitudes toward biology in comparison with boys, the youngest pupils achieved highest score and the oldest pupils achieved the lowest score. The pupils from rural environments had perceived biology more positively in comparison with pupils from urban environment.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 16:36