EN

Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers

Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 83 s. ISBN 978-80-210-6648-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers
Autoři
Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.).
Vydání 1. vyd. Brno, 83 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-6648-9
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 2. 5. 2014 15:07.
Anotace česky
Ve dnech 3.–6. září 2013 se v hotelu Podlesí ve Svratce uskutečnil workshop „Matematické modely“ spolu s třetím během workshopu „Finanční matematika“. Jednání workshopu probíhala ve velmi příjemné a tvůrčí atmosféře. Sborník příspěvků z tohoto zasedání prezentuje vybrané referáty, které během jednání zazněly. Má za úkol seznámit případné zájemce s tématy, kterými se zabývají jednotlivá pracoviště, jejichž členové se workshopu zúčastnili.
Anotace anglicky
Workshop Mathemetical Models togethe with the third meeting of workshop Financial Mathematics held in September, 3–6, 2013, at Hotel Podlesí in Svratka. Meetings of the workshop took place in a very friendly and creative atmosphere. Proceedings of the meeting present selected papers that were heard during the workshop.. Its task is to familiarize potential applicants with the topics dealt with by individual departments, whose members participated in the workshop.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 21:03

Další aplikace