Informační systém MU
MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. In MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations). 2014. ISBN 978-963-642-599-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment
Název česky Vývoj metody pro stanovení karboxylových kyselin jako součást metabolomických studií pro stanovení viability lidských embryí
Autoři MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ.
Vydání MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations), 2014.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-963-642-599-9
Klíčová slova česky asistovaná reprodukce, metabolomika, karboxylové kyseliny
Klíčová slova anglicky assisted reproduction, metabolomics, carboxylic acids
Změnil Změnil: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Změněno: 10. 5. 2014 12:36.
Anotace
The important step for the success of the assisted reproduction is the selection the embryo for embryo implantation. Contemporary techniques use to embryo quality assessment lack of precision thus multiple embryos is implanted to raise pregnancy outcome. Implantation of multiple embryos rises probability of multiple pregnancy linked with health risks. For that reasons, novel methods are developed for embryo quality assessment providing additional information about developing embryo. Study of the embryo metabolism using modern separation techniques is promising approach how to get the additional information.
Anotace česky
Klíčovým krokem pro úspěch asistované reprodukce je výběr kvalitního embrya, které se implantuje do dělohy. Současné techniky hodnocení kvality embryí je nedostačující, a proto se současně implantuje více embryí, aby se úspěšnost otěhotnění zvýšila. S implantací více embryí najednou roste pravděpodobnost mnohočetného těhotenství a s ním spojené zdravotní komplikace. Z toho důvodu jsou vyvíjeny nové metody pro stanovení kvality embryí, které poskytují nové informace o vyvíjejícím se embryu. Studium metabolismu embrya pomocí moderních separačních technik je slibným přístupem, jak tyto informace získat.
Anotace anglicky
The important step for the success of the assisted reproduction is the selection the embryo for embryo implantation. Contemporary techniques use to embryo quality assessment lack of precision thus multiple embryos is implanted to raise pregnancy outcome. Implantation of multiple embryos rises probability of multiple pregnancy linked with health risks. For that reasons, novel methods are developed for embryo quality assessment providing additional information about developing embryo. Study of the embryo metabolism using modern separation techniques is promising approach how to get the additional information.
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/20.0182, interní kód MU
(Kód CEP: EE2.3.20.0182)
Název: BBC - Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií (Akronym: BBC)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, BBC - Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
GAP206/11/0009, projekt VaVNázev: Kapilární electroforéza jako nástroj pro metabolomické studie (Akronym: CE metabolomics)
Investor: Grantová agentura ČR, Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox
Zobrazeno: 31. 1. 2023 18:24