MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA and Zdeněk GLATZ. Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. In MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations). 2014. ISBN 978-963-642-599-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment
Name in Czech Vývoj metody pro stanovení karboxylových kyselin jako součást metabolomických studií pro stanovení viability lidských embryí
Authors MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA and Zdeněk GLATZ.
Edition MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations), 2014.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-963-642-599-9
Keywords (in Czech) asistovaná reprodukce, metabolomika, karboxylové kyseliny
Keywords in English assisted reproduction, metabolomics, carboxylic acids
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Changed: 10. 5. 2014 12:36.
Abstract
The important step for the success of the assisted reproduction is the selection the embryo for embryo implantation. Contemporary techniques use to embryo quality assessment lack of precision thus multiple embryos is implanted to raise pregnancy outcome. Implantation of multiple embryos rises probability of multiple pregnancy linked with health risks. For that reasons, novel methods are developed for embryo quality assessment providing additional information about developing embryo. Study of the embryo metabolism using modern separation techniques is promising approach how to get the additional information.
Abstract (in Czech)
Klíčovým krokem pro úspěch asistované reprodukce je výběr kvalitního embrya, které se implantuje do dělohy. Současné techniky hodnocení kvality embryí je nedostačující, a proto se současně implantuje více embryí, aby se úspěšnost otěhotnění zvýšila. S implantací více embryí najednou roste pravděpodobnost mnohočetného těhotenství a s ním spojené zdravotní komplikace. Z toho důvodu jsou vyvíjeny nové metody pro stanovení kvality embryí, které poskytují nové informace o vyvíjejícím se embryu. Studium metabolismu embrya pomocí moderních separačních technik je slibným přístupem, jak tyto informace získat.
Abstract (in English)
The important step for the success of the assisted reproduction is the selection the embryo for embryo implantation. Contemporary techniques use to embryo quality assessment lack of precision thus multiple embryos is implanted to raise pregnancy outcome. Implantation of multiple embryos rises probability of multiple pregnancy linked with health risks. For that reasons, novel methods are developed for embryo quality assessment providing additional information about developing embryo. Study of the embryo metabolism using modern separation techniques is promising approach how to get the additional information.
Links
CZ.1.07/2.3.00/20.0182, interní kód MU
(CEP code: EE2.3.20.0182)
Name: BBC - Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií (Acronym: BBC)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
GAP206/11/0009, research and development projectName: Kapilární electroforéza jako nástroj pro metabolomické studie (Acronym: CE metabolomics)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 02:19