Informační systém MU
KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce (Notes to the poetics of cinema in the Czech lands (1911-1915): formal tendencies, film production, and tooth extraction). Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 1, p. 330-352. ISSN 1803-845X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce
Name (in English) Notes to the poetics of cinema in the Czech lands (1911-1915): formal tendencies, film production, and tooth extraction
Authors KOKEŠ, Radomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Theatralia, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1803-845X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00075445
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) poetika filmové fikce; historická poetika filmu; dějiny kinematografie v českých zemích; filmové vyprávění; filmový styl
Keywords in English poetics of film fiction; historical poetics of cinema; history of cinema in the Czech lands; film narrative; film style
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Changed: 17/3/2015 10:42.
Abstract
Studie nabízí poznání organizujících principů stylu a vyprávění ve filmech kinematografie českých zemí natočených v letech 1911-1915. Ze dvou vypozorovaných trendů se studie zaměřuje na jeden spojený s výrobnou Kinofa, kdy druhý trend výkladu slouží jako komparativní materiál. Soustřeďování na Kinofu přitom umožňuje zaujmout dvě perspektivy: shora-dolů (platnost tezí je demonstrovaná na souboru dochovaných děl) a zdola-nahoru (zevrubná analýza jednoho díla odhaluje platnost tezí ve specifické podobě jednoho systému). Poznání o povaze kinematografie v českých zemích ve zkoumaném období je současně vztahováno (a) k její povaze během celého němého období, (b) k mezinárodním estetickým normám v soudobé kinematografii.
Abstract (in English)
The present study deals with the analysis of narrative and style in the film production in the Czech lands between 1911 and 1915; it presents, in particular, a comparison of two distinct narrative trends, one present in the films of the Kinofa company and the second one represented by the films made with ASUM with special regard to the former ones. The analysed material is perceived from two different perspectives: vertically, from top to bottom (the general argument is demonstrated on a restricted sample of extant films) and the other way round (a thorough analysis of one example verifies the validity of the general argument). The nature of the Czech cinema in the given period is being drawn against the background of the silent era, as well as the aesthetic norms of the isochronal international cinema.
Links
MUNI/A/0865/2013, internal MU codeName: Česká kinematografie v diktatuře a v demokracii
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 26/11/2020 20:08