KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. In Theatralia, roč. 17, č. 1, s. 267-271. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 267-271. ISSN 1803-845X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění
Název anglicky Debate instead of introduction: drama, theatre and film in the theory of narrative perspective
Autoři KOKEŠ, Radomír (203 Česká republika, garant, domácí) a Aleš MERENUS (203 Česká republika).
Vydání Brno, Theatralia, roč. 17, č. 1, s. 267-271, od s. 267-271, 5 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00075447
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISSN 1803-845X
Klíčová slova česky naratologie; teorie vyprávění; poetika fikce; polemika; drama; divadlo; film; Brněnský naratologický kroužek
Klíčová slova anglicky narratology; theory of narrative; poetics of fiction; polemics; drama; theatre; film; Brno narratological circle
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 30. 3. 2015 10:30.
Anotace
Článek v podobě stylizovaného dialogu mezi editory tematického bloku "Drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění" Radomírem D. Kokešem a Alešem Merenusem. Pojednává o pluralitní pozici současné teorie vyprávění coby výzkumné perspektivě, která není jen odnoží literární teorie, nýbrž transmediální přístup s velkou vysvětlovací silou.
Anotace anglicky
Essay is conceived as a stylized dialogue between editors of "Drama, theatre and film in the theory of narrative perspective" (Radomír D. Kokeš and Aleš Merenus); it is text enters on contemporary pluralistic position of narrative theory as a research perspective, which is not just offset of literary theory but transmedial approach with a great explanatory power.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:43