VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support
Název česky Strategie učení se cizímu jazyku: Používání strategií žáky a podpora strategií učitelem
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Abstract in On-line Program ECER 2014
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073624
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Strategie učení; strategie používání jazyka; cizí jazyk; druhý stupeň základní školy
Klíčová slova anglicky Learning strategies; strategy use; strategy support; foreign language; secondary education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 24. 1. 2015 20:04.
Anotace
Supporting pupils in learning to learn is a condition for responsible teaching as well as sustainable learning. Relationship between support of learning strategies by teachers and strategy use by learners was investigated by quasi-standardised foreign language learning strategy inventories at lower and upper secondary level in the Czech Republic. Strategies were classified on the basis of four language skills and psychological functions of strategies in information processing. The results showed that teachers support strategies more than pupils use them. The most supported were reading strategies and the most used were translation strategies. Learners differed in strategy use based on different teachers. Further results from this research are expected to enrich our current knowledge about strategies in connection with language skills and teacher support of strategies in the school conditions.
Anotace česky
Vztah používání strategií učení se žáků a jejich podpory učitelem byl zkoumán pomocí kvazistandardizovaného dotazníku na strategie učení se cizímu jazyku na druhém stupni základních škol v České republice. Strategie byly klasifikovány na základě čtyř řečových dovedností a psychologických fukních strategií v procesu zpracování informací. Výsledky ukazují, že učitelé uvádí vyšší podporu strategií než uvádějí žáci používání strategií. Nejvíce podporované byly strategie čtení a nejvíce používané byly strategie překládání. Žáci používali různé strategie učení ve vazbě na svého učitele. Další výsledky by měly přispět k obohacení našich znalostí o strategiích učení žáků a jejich vazbě na řečové dovednosti a podporu učitelem ve školních podmínkách.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 13. 5. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf?info
Vloženo
Út 13. 5. 2014 17:53, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
25,6 KB
Hash md5
410c267e2abba84a9adfaa17550c0096
Vloženo
Út 13. 5. 2014 17:53

Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
9,7 KB
Hash md5
8899ef988112b3f7b3ea9f58122c22bf
Vloženo
Út 13. 5. 2014 17:54
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 05:34