VLČKOVÁ, Kateřina and Karolína PEŠKOVÁ. Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support
Name in Czech Strategie učení se cizímu jazyku: Používání strategií žáky a podpora strategií učitelem
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karolína PEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Portugal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Abstract in On-line Program ECER 2014
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00073624
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Strategie učení; strategie používání jazyka; cizí jazyk; druhý stupeň základní školy
Keywords in English Learning strategies; strategy use; strategy support; foreign language; secondary education
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 24. 1. 2015 20:04.
Abstract
Supporting pupils in learning to learn is a condition for responsible teaching as well as sustainable learning. Relationship between support of learning strategies by teachers and strategy use by learners was investigated by quasi-standardised foreign language learning strategy inventories at lower and upper secondary level in the Czech Republic. Strategies were classified on the basis of four language skills and psychological functions of strategies in information processing. The results showed that teachers support strategies more than pupils use them. The most supported were reading strategies and the most used were translation strategies. Learners differed in strategy use based on different teachers. Further results from this research are expected to enrich our current knowledge about strategies in connection with language skills and teacher support of strategies in the school conditions.
Abstract (in Czech)
Vztah používání strategií učení se žáků a jejich podpory učitelem byl zkoumán pomocí kvazistandardizovaného dotazníku na strategie učení se cizímu jazyku na druhém stupni základních škol v České republice. Strategie byly klasifikovány na základě čtyř řečových dovedností a psychologických fukních strategií v procesu zpracování informací. Výsledky ukazují, že učitelé uvádí vyšší podporu strategií než uvádějí žáci používání strategií. Nejvíce podporované byly strategie čtení a nejvíce používané byly strategie překládání. Žáci používali různé strategie učení ve vazbě na svého učitele. Další výsledky by měly přispět k obohacení našich znalostí o strategiích učení žáků a jejich vazbě na řečové dovednosti a podporu učitelem ve školních podmínkách.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 13. 5. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 13. 5. 2014 17:53, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
25,6 KB
Hash md5
410c267e2abba84a9adfaa17550c0096
Uploaded/Created
Tue 13. 5. 2014 17:53

Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1182608/Vlckova_Peskova_Svejdikova_teacher_pupils_strat_ECER2014.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,7 KB
Hash md5
8899ef988112b3f7b3ea9f58122c22bf
Uploaded/Created
Tue 13. 5. 2014 17:54
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 04:33