SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jakub GREGOR, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ and Ladislav DUŠEK. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu (Psychoneuroimmunology in Context of Comprehensive Breast Cancer Treatment). Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, vol. 27, No 2, p. 103-107. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu
Name (in English) Psychoneuroimmunology in Context of Comprehensive Breast Cancer Treatment
Authors SKŘIVANOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub GREGOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marcela BENDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Nela ELFMARKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš SVĚRÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana PETERKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, Ambit Media a.s. 2014, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00073632
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English psychoneuroimmunology; breast cancer; coping behavior; stress; adaptation
Tags EL OK, podil
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 22. 5. 2014 15:27.
Abstract
Východiska: Četné studie prokazují vztah mezi stresovými stavy organizmu a progresí či relapsem nádorového onemocnění, a naopak příznivé dopady psychologické a sociální podpory a intervencí na kvalitu života onkologických pacientů. Cíl: Tento přehledový článek si klade za cíl poskytnout přehled recentních studií, které se zabývaly vlivem psychosociálních intervencí na zdraví a psychický stav žen s rakovinou prsu, a to na všech úrovních, od buněčné a imunitní odpovědi přes schopnost zvládat stresové stavy až po celkové přežití pacientek. Závěr: Krátkodobé i dlouhodobé studie prokazují pozitivní vliv psychosociálních intervencí na úroveň stresových hormonů, buněčnou (imunitní) odpověď organizmu a obecně na kvalitu života pacientek. Naopak poznatky týkající se celkového přežití jsou rozporuplné a nelze z nich vyvozovat jednoznačné závěry.
Abstract (in English)
Background: Numerous studies have proven a relationship between stress and cancer progression or recurrence, and on the other hand, positive effects of psychological and social support and interventions on cancer patients’ quality of life. Purpose: This review article aims to provide an overview of recent studies that dealt with effects of psychosocial interventions on health and psychological state of breast cancer patients, from cellular and immune response over coping skills to overall survival. Conclusion: Both short- and long-term studies have proven positive effects of psychosocial interventions on levels of stress hormones, cellular (immune) response and general patients’ quality of life. On the other hand, findings on overall survival are contradictory and cannot provide unambiguous conclusions.
Links
GAP407/12/0607, research and development projectName: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 05:07