SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jakub GREGOR, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 2, s. 103-107. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu
Název anglicky Psychoneuroimmunology in Context of Comprehensive Breast Cancer Treatment
Autoři SKŘIVANOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub GREGOR (203 Česká republika, domácí), Marcela BENDOVÁ (203 Česká republika, domácí), Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Nela ELFMARKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš SVĚRÁK (203 Česká republika, domácí), Hana PETERKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Ambit Media a.s. 2014, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00073632
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky psychoneuroimmunology; breast cancer; coping behavior; stress; adaptation
Štítky EL OK, podil
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 22. 5. 2014 15:27.
Anotace
Východiska: Četné studie prokazují vztah mezi stresovými stavy organizmu a progresí či relapsem nádorového onemocnění, a naopak příznivé dopady psychologické a sociální podpory a intervencí na kvalitu života onkologických pacientů. Cíl: Tento přehledový článek si klade za cíl poskytnout přehled recentních studií, které se zabývaly vlivem psychosociálních intervencí na zdraví a psychický stav žen s rakovinou prsu, a to na všech úrovních, od buněčné a imunitní odpovědi přes schopnost zvládat stresové stavy až po celkové přežití pacientek. Závěr: Krátkodobé i dlouhodobé studie prokazují pozitivní vliv psychosociálních intervencí na úroveň stresových hormonů, buněčnou (imunitní) odpověď organizmu a obecně na kvalitu života pacientek. Naopak poznatky týkající se celkového přežití jsou rozporuplné a nelze z nich vyvozovat jednoznačné závěry.
Anotace anglicky
Background: Numerous studies have proven a relationship between stress and cancer progression or recurrence, and on the other hand, positive effects of psychological and social support and interventions on cancer patients’ quality of life. Purpose: This review article aims to provide an overview of recent studies that dealt with effects of psychosocial interventions on health and psychological state of breast cancer patients, from cellular and immune response over coping skills to overall survival. Conclusion: Both short- and long-term studies have proven positive effects of psychosocial interventions on levels of stress hormones, cellular (immune) response and general patients’ quality of life. On the other hand, findings on overall survival are contradictory and cannot provide unambiguous conclusions.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 06:41