RADVAN, Michal. Income Taxation of Entrepreneurs in the Czech Republic. Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2013, 5., 1. Przedsiębiorczość, p. 301-313. ISSN 2080-1084. doi:10.7206/kp.2080-1084.17.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Income Taxation of Entrepreneurs in the Czech Republic
Name in Czech Zdanění příjmů podnikatelů v České republice
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego, 2013, 2080-1084.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00075506
Organization unit Faculty of Law
Doi http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.17
Keywords (in Czech) zdanění příjmů; zdanění OSVČ
Keywords in English income taxation; taxation of entrepreneurs
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 19. 5. 2014 08:56.
Abstract
This text deals with income taxation of entrepreneurs in the Czech Republic. It concerns construction of the tax and especially the tax base and compare taxation of employees and self-employed persons. The lump sum expenses are analyzed. Author tries to confirm or disprove the hypothesis that lump sum expenses are useful for both state (easy and cheap tax administration) and self-employed persons (lower taxation and easier evidence). The aim of this article is to decide, if lump sum expenses are useful for state and its tax revenue and if there is any need (and eventually how) to amend legal regulation of the personal income tax base. At the end author suggests several ways for the regulation de lege ferenda, like an obligation to issue tax bills, lowering the lump sum expenses rates, differentiation of lump sum expenses according to the types of incomes, connection with VAT payers regulation, and limitation of Svarcsystem.
Abstract (in Czech)
Tento text se zabývá zdaněním příjmů podnikatelů v České republice. Věnuje se konstrukci daně, zejména daňového základu, a porovnává zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Jsou analyzovány paušální výdaje. Autor se snaží potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že paušální součet nákladů jsou výhodné jak pro stát (jednoduchá a levná daňová správa), tak pro osoby samostatně výdělečně činné (nižší zdanění a jednodušší daňová evidence). Cílem tohoto článku je posoudit, jestli jsou paušální výdaje výhodné pro stát a jeho daňové příjmy, a zda existuje potřeba (a případně jak) změnit právní regulace určení základu daně z příjmu fyzických osob. Na konci článku autor naznačuje několik způsobů regulace de lege ferenda, jako je povinnost vydávat daňové doklady, snížení míry paušálních výdajů, diferenciace výdajových paušálů podle druhů příjmů, propojení s právní regulací plátců DPH, a omezení Švarcsystému.
Links
MUNI/A/0823/2012, interní kód MUName: Systémová soudržnost norem finančního (a daňového) práva (Acronym: SSN)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:16