BOČKOVÁ, Tereza, Hana CÍDLOVÁ and Lenka ŽEMLIČKOVÁ. Co učit budoucí učitele o tvorbě PowerPointových prezentací? (What to Teach Future Teachers about PowerPoint Presentations?). In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: Univerzita Obrany, 2014. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-80-7231-958-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co učit budoucí učitele o tvorbě PowerPointových prezentací?
Name (in English) What to Teach Future Teachers about PowerPoint Presentations?
Authors BOČKOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana CÍDLOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka ŽEMLIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. nestránkováno, 10 pp. 2014.
Publisher Univerzita Obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00075535
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-958-9
Keywords (in Czech) PowerPoint; chemie; efektivita výuky; zásady tvorby prezentací
Keywords in English PowerPoint; chemistry; effectiveness of teaching; rules for creation of presentations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 2. 3. 2015 22:38.
Abstract
Práce navazuje na dřívější zjištění autorek, že jen málokteré z PowerPointových prezentací pro výuku chemie, vystavených na Metodickém portále RVP, vyhovují pravidlu 6 × 6 a zásadě využití stručných snímků. Je prokázáno, že nedodržení těchto dvou zásad může snižovat efektivitu výuky. Tato práce jednak srovnává uvedenou situaci s fyzikou jako příbuzným vyučovacím předmětem, jednak konfrontuje situaci s názory studentů posledního ročníku studia učitelství chemie.
Abstract (in English)
The work builds upon the previous findings of its authors that only a few of PowerPoint presentations for teaching chemistry available at the Methodological portal RVP comply with the principle of the rule called 6 × 6 and use so called concise slides. It has been proved that neglecting of these two principles can reduce the effectiveness of teaching. This work compares the findings mentioned above with physics as a similar teaching subject and also confronts the situation with opinions of students of chemistry teaching in their last year of study.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:47