HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ and Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce (Employers' Requirements Identified in the Regional Labour Market). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce
Name (in English) Employers' Requirements Identified in the Regional Labour Market
Authors HORŇÁČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lenka KLIMPLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří VYHLÍDAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří WINKLER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iveta ZELENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Magda FRIŠAUFOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome organization of a workshop
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00075542
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) trh práce; monitoring; kompetence; kvalifikace; zaměstnavatelé
Keywords in English labour market; monitoring; skills; qualification; employers
Tags employers, Monitoring, skills
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D., M.A., učo 14402. Changed: 14/1/2015 20:09.
Abstract
V první části programu představil odborný pracovník realizačního týmu projektu "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu" Josef Horňáček metodiku sběru dat a prvotní zjištění o požadavcích zaměstnavatelů na regionálním trhu práce v JmK. Informoval také o dalším postupu v rámci projektu, a to o vytvoření karet profesí, posouzení funkčnosti tohoto typu šetření trhu práce a vytvoření certifikované metodiky. V druhém bodu programu prezentovali švédští experti Tord Strannefors a Jan Sundqvist fungování „barometru profesí“, jež je výstupem analýzy požadavků na regionálním trhu práce ve Švédsku, a popsali, jakým způsobem mohou barometr profesí využívat nejen úřady práce, ale i různí aktéři jako krajské a místní samosprávy, vzdělávací instituce, zaměstnavatelská sdružení, odbory a např. i lidé, kteří stojí před rozhodnutím o výběru či změně vzdělání či povolání. Účastníky v diskusi zajímal zejména výběr vzorku a metodika sběru dat při pilotním šetření. Švédských partnerů se pak dotazovali, jak dlouho trvalo vyvinout informační systém barometru profesí a co vše bylo potřeba k jeho zavedení. Dále pozvané sociální partnery zajímalo, jak lze predikovat poptávku po profesi, když ani samy firmy to často nedokáží. Byla též diskutována problematika dlouhodobého rozporu mezi nabídkou a poptávkou, kdy chybí technické profese, existuje sice spolupráce se školami, ale nedaří se vzbudit zájem studentů o tyto profese.
Abstract (in English)
The first item on the agenda was a presentation by the specialist of the project "Active Matching: Strategic Consultancy Support in the Labour Market" Josef Horňáček on data collection methods and initial findings on employers' requirements on workforce in the Czech regional labour market. He also presented further steps in this project, the creation of profession cards, assessing the functionality of this type of investigation in the labour market and the creation of certified methodology. Then the Swedish labour market experts Tord Strannefors and Jan Sundqvist presented "occupational barometer" which is an outcome of labour market requirements analysis and described how this barometer has been used by the public employment services and other actors in the labour market, such as regional authorities, municipalities, educational institutions, employers associations, unions, but also people who are deciding on further working careers. Workshop participants were mainly interested in sampling ways during the pilot study among employers in the Czech regional labour market. Furthermore, discussion focused on information systems for occupational barometer and its implementation, on ways of forecasting demands for certain professions/occupations, as well as on an issue of long-term conflict between supply and demand - a lack of technical professions, although there is cooperation with schools, but problems to arouse students' interest in these professions.
Links
CZ.1.04/5.1.01/77.00400, internal MU codeName: Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (Acronym: Aktivní matching)
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Human Resources and Employment OP
PrintDisplayed: 6/6/2020 06:26