KOUDELKA, Zdeněk. Kontrasignace. In Jiří Jirásek. Dělba moci. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2014. s. 123-142. ISBN 978-80-87382-42-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontrasignace
Název anglicky Countersignature
Autoři KOUDELKA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Dělba moci, od s. 123-142, 20 s. 2014.
Nakladatel Iuridicum Olomoucense o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Oznámení konference Olomoucké právnické dny 2013
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00082023
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87382-42-4
Klíčová slova česky Kontrasignace; president republiky
Klíčová slova anglicky Countersignature; president
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Změněno: 3. 7. 2015 21:37.
Anotace
Kontrasignace – spolupodpis rozhodnutí prezidenta republiky předsedou vlády – je jednou z ústavních otázek vztahu dvou vrcholných představitelů výkonné moci. Pro naši situaci je charakteristické to, že kontrasignována nejsou všechna rozhodnutí prezidenta, ale jen některá. Navíc i v kontrasignovaných rozhodnutích je určující vůle prezidenta. Jde o výkon jeho pravomoci. Předseda vlády může určitému rozhodnutí zabránit, ale nikoliv k němu prezidenta donutit. Autor článku zastává názor, že i za kontrasignovaná rozhodnutí je právně odpovědný prezident pro velezradu, neboť odpovědnost vlády za kontrasignované akty není odpovědností právní s možností sankce, ale jen odpovědností politickou. Politická odpovědnost nemůže nahradit právní odpovědnost. Článek rovněž poukazuje na nevhodnost kontrasignace prezidentových rozkazů v době války, což ztěžuje velení ozbrojeným silám.
Anotace anglicky
The countersignature of a decision of president by prime minister is one of the constitutional questions concerning relations between top representatives of executive power. It is characteristic for our situation that only some decisions of president must be counter-signed, not all of them. And what is more – the will of the president is determining also in counter-signed decisions. It is the execution of his duty. The prime ministr can prevent the president from a decision, but he cannot compel him to decide. The author of the essay holds the view that the president is legally responsible also for counter-signed decisions, because the responsibility of the government for the counter-signed decision is not legal responsibility with possibility of sanction, it is only political responsibility. Legal responsibility cannot be replaced by political responsibility. The essay also refers to the fact that countersignature is unsiutable for orders of president during a war, what makes command under armed forces difficult.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
OPD_2013_Kontrasignace.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Koudelka, Z. 14. 6. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc?info
Vloženo
So 14. 6. 2014 18:09, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Atributy
 

OPD_2013_Kontrasignace.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
139,5 KB
Hash md5
a5744e0f26ef2562fa514775a932f55d
Vloženo
So 14. 6. 2014 18:09

OPD_2013_Kontrasignace.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
53 KB
Hash md5
1d42fe411da469eeb8ddb79544efe719
Vloženo
So 14. 6. 2014 18:12

OPD_2013_Kontrasignace.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1183853/OPD_2013_Kontrasignace.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
526,7 KB
Hash md5
62bf47cb17e35ce5b321ca00fcd62d5a
Vloženo
So 14. 6. 2014 18:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:42