Informační systém MU
ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku (Unfair Competition in New Civil Code). 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 pp. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku
Name (in English) Unfair Competition in New Civil Code
Authors ONDREJOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 384 pp. Komentář, 2014.
Publisher C.H.Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075574
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-522-0
Keywords (in Czech) nekalá soutěž nový občanský zákoník
Keywords in English unfair competition new civil code
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 3. 2015 11:55.
Abstract
Kniha se zabývá problematikou nekalé soutěže podle nového občanského zákoníku. Představuje komentář k § 2972 až 2990 nového občanského zákoníku včetně doplnění o relevantní judikaturu.
Abstract (in English)
The book deals with the issue of unfair competition under the new Civil Code. A commentary to § 2972-2990 of the new Civil Code, including the addition of relevant case law.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
Displayed: 21. 5. 2022 10:23