RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL and Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích (New Law on Association: Questions and answers). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích
Name in Czech Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích
Name (in English) New Law on Association: Questions and answers
Authors RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL and Jana BÍLKOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 256 pp. Praktik, 2014.
Publisher Nakladatelství Leges, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-020-8
Keywords (in Czech) spolek-občanské sdružení-spolkové právo
Keywords in English association-law on associatio
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14/3/2015 11:56.
Abstract
Publikace stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva.
Abstract (in English)
Publication which briefly and clearly provides important information about major changes that occured in the Law on Association as result of the New Civil Code and the whole reform of private law.
PrintDisplayed: 10/4/2021 20:48