SZTURZ, Petr, Lukáš PLANK, Jan KŘÍSTEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Robert PÍPAL, Jiří TESAŘ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jiří VANÍČEK, Radka ŠLAISOVÁ, Milan ŠKORPÍK, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN 1212-4184.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Castlemanova choroba v obrazech
Název anglicky Castleman disease in pictures
Autoři SZTURZ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš PLANK (203 Česká republika), Jan KŘÍSTEK (203 Česká republika), Zdeněk ŘEHÁK (203 Česká republika), Renata KOUKALOVÁ (203 Česká republika), Robert PÍPAL (203 Česká republika), Jiří TESAŘ (203 Česká republika), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana GOTTWALDOVÁ (203 Česká republika), Jiří VANÍČEK (203 Česká republika, domácí), Radka ŠLAISOVÁ (203 Česká republika), Milan ŠKORPÍK (203 Česká republika), Zdeněk ADAM (203 Česká republika, domácí), Lenka ŠMARDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. 2014, 1212-4184.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00075612
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Castlemanova choroba; pozitronová emisní tomografie; výpočetní tomografie; magnetická rezonance; interleukin-6; monoklonální protilátky; thalidomid; lenalidomid
Klíčová slova anglicky Castleman disease; positron emission tomography; computed tomography; magnetic resonance imaging; interleukin-6; monoclonal antibodies; thalidomide; lenalidomide
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 29. 11. 2016 15:01.
Anotace
Původně popsané v roce 1954 Castlemanem a Lownovou jako hyperplazie mediastinálních lymfatických uzlin představuje v současnosti toto vzácné onemocnění heterogenní jednotku se čtyřmi typy histomorfologickými (hyalinně-vaskulární, plazmocelulární, smíšený a plazmablastický) a dvěma klinickými (unicentrický a multicentrický). Onemocnění je důležitou součástí diferenciální diagnostiky nejen lokalizované či generalizované lymfadenopatie, ale i anémie, horeček nejasného původu a dalších tzv.B-symptomů (hubnutí, noční poty, patologická únava). V této práci prezentujeme naši sbírku 62 zajímavých nálezů uspořádaných do 17 obrazů. Jsou zde publikovány výsledky klinického vyšetření, histopatologického rozboru a zobrazení získaná konvenční radiografií (rtg), ultrasonografií, výpočetní tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) i pomocí hybridního zobrazování pozitronovou emisní tomografií (PET), případně v kombinaci se současně snímanými celotělovými skeny výpočetní tomografie (CT), tzv. PET/CT vyšetření. Doprovodný text pak shrnuje nejdůležitější poznatky o Castlemanově chorobě, zabývá se historií této nemoci a je doplněn řadou mikrokazuistik a úryvků z praxe.
Anotace anglicky
Originally described by Castleman and Lowne as hyperplasia of mediastinal lymph nodes in 1954, this rare disorder currently represents a heterogeneous entity with 4 histomorphological (hyaline vascular, plasma cell, mixed, plasmablastic) and 2 clinical (unicentric, multicentric) forms. Not only should the disease be considered in differential diagnosis of localized or generalized lymphadenopathies, but also in cases of anemia fever of unknown origin, and so called B symptoms (weight loss, night sweats, pathological fatigue). In this work we are presenting our collection of 62 interesting findings, arranged into 17 pictures. What is published here are results from clinical investigations, histopathological examinations, as well as images obtained by conventional radiography (X-ray), ultrasonography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and also by means of positron emission tomography (PET) or in combination with simultaneous whole-body CT scanning, i.e. PET/CT imaging. The accompanying text summarizes the most important information about Castleman disease, deals with its historical aspects together with several brief case reports and pieces from clinical practice.
Návaznosti
MUNI/A/0723/2012, interní kód MUNázev: Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (Akronym: NoKliDiPřiHeMa)
Investor: Masarykova univerzita, Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NT13190, projekt VaVNázev: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 10:04