WILCZEK, Josef, Fabrice MONNA, Nicolas NAVARRO, Philippe BARRAL, Laure BURLET a Carmela CHATEAU. Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií
Název anglicky Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology
Autoři WILCZEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Fabrice MONNA (250 Francie), Nicolas NAVARRO (250 Francie), Philippe BARRAL (250 Francie), Laure BURLET (250 Francie) a Carmela CHATEAU (250 Francie).
Vydání Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika), 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00075628
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-223-3396-2
Klíčová slova česky Bibracte; keramika; archeologie; typ; eliptická fourierova analýza; diskrétní kosinová transformace; EFA; DCT; otevřená kontura; uzavřená kontura
Klíčová slova anglicky Bibracte; pottery; archaeology; type; Elliptic Fourier Analysis; Discrete Cosine Transform; EFA; DCT; open contour; closed contour
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 20. 2. 2015 18:01.
Anotace
Tato prezentace představuje kvantitativní určení konkordance mezi morfometrickými metodami a tradiční typologií. Jako case study byl zvolen soubor 154 kompletně dochovaných keramických nádob z oppida Bibracte ve Francii. Byly zvoleny dvě metody založené na analýze kontur: eliptická Fourierova analýza a diskrétní kosinová transformace. Byly kombinovány několika standardizačními a normalizačními technikami. Tento přístup může být jednoduše generalizován a jednoduše aplikován na jakýkoliv druh archeologických artefaktů za účelem studia standardizace produkce a vývoje tvaru artefaktů v čase a prostoru stejně jako ke studiu materiálních a kulturních vztahů.
Anotace anglicky
This presentation presents the quantitative evaluation of the concordance between morphometrical methods and traditional typology, with a corpus of 154 complete ceramic vessels from the Bibracte oppidum, France, used as a case study. Two outline-based approaches were selected: the Elliptic Fourier Analysis and the Discrete Cosine Transform. They were combined with numerous methods of standardisation/normalisation. The approach described here can easily be generalised and adopted for other kinds of artefacts, to study the level of production standardisation and the evolution of shape over space and time, and to provide information about material and cultural exchanges.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2023 07:05