WILCZEK, Josef, Fabrice MONNA, Nicolas NAVARRO, Philippe BARRAL, Laure BURLET and Carmela CHATEAU. Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií (Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology). In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Morfometrie keramiky mladší doby železné - výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií
Name (in English) Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology
Authors WILCZEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Fabrice MONNA (250 France), Nicolas NAVARRO (250 France), Philippe BARRAL (250 France), Laure BURLET (250 France) and Carmela CHATEAU (250 France).
Edition Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika), 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00075628
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-223-3396-2
Keywords (in Czech) Bibracte; keramika; archeologie; typ; eliptická fourierova analýza; diskrétní kosinová transformace; EFA; DCT; otevřená kontura; uzavřená kontura
Keywords in English Bibracte; pottery; archaeology; type; Elliptic Fourier Analysis; Discrete Cosine Transform; EFA; DCT; open contour; closed contour
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20/2/2015 18:01.
Abstract
Tato prezentace představuje kvantitativní určení konkordance mezi morfometrickými metodami a tradiční typologií. Jako case study byl zvolen soubor 154 kompletně dochovaných keramických nádob z oppida Bibracte ve Francii. Byly zvoleny dvě metody založené na analýze kontur: eliptická Fourierova analýza a diskrétní kosinová transformace. Byly kombinovány několika standardizačními a normalizačními technikami. Tento přístup může být jednoduše generalizován a jednoduše aplikován na jakýkoliv druh archeologických artefaktů za účelem studia standardizace produkce a vývoje tvaru artefaktů v čase a prostoru stejně jako ke studiu materiálních a kulturních vztahů.
Abstract (in English)
This presentation presents the quantitative evaluation of the concordance between morphometrical methods and traditional typology, with a corpus of 154 complete ceramic vessels from the Bibracte oppidum, France, used as a case study. Two outline-based approaches were selected: the Elliptic Fourier Analysis and the Discrete Cosine Transform. They were combined with numerous methods of standardisation/normalisation. The approach described here can easily be generalised and adopted for other kinds of artefacts, to study the level of production standardisation and the evolution of shape over space and time, and to provide information about material and cultural exchanges.
PrintDisplayed: 1/12/2023 07:13