Informační systém MU
SELUCKÁ, Markéta and Jiří HANDLAR. Clausula rebus sic stantibus v českém soukromém právu (Clausula rebus sic stantibus in the Czech Privat Law). In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Clausula rebus sic stantibus v českém soukromém právu
Name in Czech Clausula rebus sic stantibus v českém soukromém právu
Name (in English) Clausula rebus sic stantibus in the Czech Privat Law
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří HANDLAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082029
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Clausula rebus sic stantibus
Keywords in English Clausula rebus sic stantibus
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 10/7/2015 13:00.
Abstract
Příspěvek se zabývá institutem Clausula rebus sic stantibus v právu USA, Francie, Velké Británie a ČR. Zejména bylo pojednáno o tomto institutu v novém občanském zákoníku.
Abstract (in English)
The article deals with Clausula rebus sic stantibus in USA, France, and Great Britain and in the Czech Republic. The article is focused on Clausula rebus sic stantibus in the New Czech Civil Code.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
Displayed: 4/2/2023 09:31