Informační systém MU
KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs. Institutul European din România, 2014, vol. 14, No 2, p. 42-62. ISSN 1582-8271.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period
Name in Czech Utváření české debaty o euru: postoj Václava Klause v období 1999-2002
Authors KANIOK, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Romanian Journal of European Affairs, Institutul European din România, 2014, 1582-8271.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073669
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Václav Klaus; the euro; Euroscepticism; discursive analysis; Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 7/6/2014 12:11.
Abstract
The European Union (EU) has been changing since the start of the economic crisis in 2008. Many previously uncontested issues – among them the euro - have been challenged. As a result of these developments, attitudes usually labelled as Euroscepticism have become more accepted as a part of the political mainstream. This article tries to identify – on the basis of the analysis of the euro discourse of Václav Klaus, former Czech president and prominent Eurosceptic – whether the current critical atmosphere in the EU can be explained through assumptions of theoretically defined soft and hard euroscepticism and can be thus seen as a manifestation of Euroscepticism. The article concludes that even if the euro discourse of Václav Klaus contains both elements of soft and hard Euroscepticism, an important level of expertise critique towards the euro that can be found in Klaus’ discourse can not be explained by Euroscepticism.
Abstract (in Czech)
Evropská unie se proměňuje od vypuknutí ekonomické krize v roce 2008. Řada do té doby nekonfliktních témat, mezi nimiž je i euro, byla zpochybněna. Výsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že řada postojů označovaná jako euroskeptická získala větší akceptaci v rámci politického mainstreamu. Článek se pokouší na základě analýzy diskursu o euru Václava Klause, bývalého české prezidenta a čelného eurospektika, zda kritické postoje v EU mohou stále být vysvětleny pojmy měkkého a tvrdého euroskepticismu a zda se jedná o výraz euroskepticismu obecně. Text dochází k závěru, že ač Klausův diskurs obsahuje elementy měkkého i tvrdého euroskepticismu, obsahuje i části expertně vedené kritiky, které se fenoménu euroskepticismu vymykají.
Links
GA13-24657S, research and development projectName: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 26/9/2021 09:39