KANIOK, Petr a Vít HLOUŠEK. Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs. Institutul European din România, 2014, roč. 14, č. 2, s. 42-62. ISSN 1582-8271.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period
Název česky Utváření české debaty o euru: postoj Václava Klause v období 1999-2002
Autoři KANIOK, Petr (203 Česká republika, domácí) a Vít HLOUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Romanian Journal of European Affairs, Institutul European din România, 2014, 1582-8271.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00073669
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Václav Klaus; the euro; Euroscepticism; discursive analysis; Czech Republic
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Změněno: 7. 6. 2014 12:11.
Anotace
The European Union (EU) has been changing since the start of the economic crisis in 2008. Many previously uncontested issues – among them the euro - have been challenged. As a result of these developments, attitudes usually labelled as Euroscepticism have become more accepted as a part of the political mainstream. This article tries to identify – on the basis of the analysis of the euro discourse of Václav Klaus, former Czech president and prominent Eurosceptic – whether the current critical atmosphere in the EU can be explained through assumptions of theoretically defined soft and hard euroscepticism and can be thus seen as a manifestation of Euroscepticism. The article concludes that even if the euro discourse of Václav Klaus contains both elements of soft and hard Euroscepticism, an important level of expertise critique towards the euro that can be found in Klaus’ discourse can not be explained by Euroscepticism.
Anotace česky
Evropská unie se proměňuje od vypuknutí ekonomické krize v roce 2008. Řada do té doby nekonfliktních témat, mezi nimiž je i euro, byla zpochybněna. Výsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že řada postojů označovaná jako euroskeptická získala větší akceptaci v rámci politického mainstreamu. Článek se pokouší na základě analýzy diskursu o euru Václava Klause, bývalého české prezidenta a čelného eurospektika, zda kritické postoje v EU mohou stále být vysvětleny pojmy měkkého a tvrdého euroskepticismu a zda se jedná o výraz euroskepticismu obecně. Text dochází k závěru, že ač Klausův diskurs obsahuje elementy měkkého i tvrdého euroskepticismu, obsahuje i části expertně vedené kritiky, které se fenoménu euroskepticismu vymykají.
Návaznosti
GA13-24657S, projekt VaVNázev: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2021 07:53