SKŘIČKOVÁ, Jana. Karcinom plic (Lung cancer). In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. p. 315-334. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karcinom plic
Name (in English) Lung cancer
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, p. 315-334, 20 pp. Jessenius, 2014.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075694
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-387-9
Keywords in English lung cancer; classification
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12. 6. 2014 12:46.
Abstract
Termínem bronchogenní karcinomy se označují jak nádory průdušek, tak nádory, které vznikají v plicním parenchymu. Karcinom plic je většinou heterogenní nádor obsahující maligní buňky v různém stupni diferenciace nebo rozdílné histologické typy. Morfologická klasifikace bronchogenního karcinomu, která byla vypracována v roce 1982 Světovou zdravotnickou organizací, byla již revidována.
Abstract (in English)
Classification of lung cancer, its epidemiology, etiology, clinical symptoms and signs including those stemming from metastases, diagnostic approaches, differential diagnosis, and treatment are thoroughly dealt with in this chapter.
PrintDisplayed: 26. 9. 2023 05:30