SKŘIČKOVÁ, Jana. Jiné nádory plic a průdušek (Other pulmonary and bronchial tumours). In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. p. 335-339. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jiné nádory plic a průdušek
Name (in English) Other pulmonary and bronchial tumours
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, p. 335-339, 5 pp. Jessenius, 2014.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075695
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-387-9
Keywords in English carcinoid
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12/6/2014 13:40.
Abstract
Karcinom plic je jednoznačně dominujícím plicním nádorem. Ostatní primární plicní nádory jsou významně vzácnější a jejich diagnóza je v podstatě vedlejším produktem diagnostiky plicního karcinomu. Až na výjimky se neliší zásadně svými projevy v časném ani pozdním stadiu. U benigních nádorů je základním projevem okrouhlý stín na skiagramu hrudníku. Jejich potenciální nebezpečí je v útlaku okolních struktur. Mnohem častěji se v plicích vyskytují sekundární projevy jiných malignit jako příznak jejich generalizace.
Abstract (in English)
Carcinoid - a malignant tumour of neuroendocrine origin - is thoroughly dealt with in this chapter; an overview of 15 benign pulmonary and bronchial tumours is presented.
PrintDisplayed: 3/6/2023 06:34