SKŘIČKOVÁ, Jana. Nádory mediastina (Mediastinal tumours). In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. p. 371-378. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nádory mediastina
Name (in English) Mediastinal tumours
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, p. 371-378, 8 pp. Jessenius, 2014.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075698
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-387-9
Keywords in English thymoma; germinal mediastinal tumours; neurogenous and mesenchymal mediastinal tumours; mediastinal lymphomas and cysts; intrathoracic goitre
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12/6/2014 14:41.
Abstract
Nádory mediastina (mezihrudí) představují 90 % všech onemocnění mediastina. Nádory a útvary všeho druhu podobné nádorům působí v mediastinu na své okolí především mechanicky, tlakem. Projevují se subjektivními i objektivními příznaky, které souvisejí s velikostí nádorů a jejich uložením v mediastinu. Některé příznaky mohou být natolik charakteristické, že již při základním vyšetření mohou vést k podezření na tumor v mediastinu. Pro pochopení patogeneze příznaků, které nádory mediastina vyvolávají, je nutná dobrá znalost anatomie mediastina.
Abstract (in English)
Mediastinal symptoms and signs, diagnosis and differential diagnosis of mediastinal tumours, and an overview of the most frequent mediastinal tumours ( e.g. thymoma, germinal mediastinal tumours, neurogenous and mesenchymal mediastinal tumours, mediastinal lymphomas and cysts, and intrathoracic goitre) is presented.
PrintDisplayed: 3/6/2023 08:14