Informační systém MU
SKŘIČKOVÁ, Jana. Záněty mediastina (Mediastinal inflammations). In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. p. 379-380. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Záněty mediastina
Name (in English) Mediastinal inflammations
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, p. 379-380, 2 pp. Jessenius, 2014.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075699
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-387-9
Keywords in English acute and chronic mediastinal inflammations
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12/6/2014 14:51.
Abstract
Akutní mediastinitida je obvykle infekčního původu. Nejčastější příčinou vzniku bývá perforace tracheobronchiálního stromu nebo jícnu, ke které může dojít traumatem, prorůstáním nádoru, ale také lékařským výkonem. Akutní mediastinitida může vzniknout jako pooperační ranná infekce v oblasti sterna, dále šířením zánětů z orofaryngeální oblasti, z vertebrálních či paravertebrálních abscesů. Je obvykle difuzní (flegmona), při druhotné infekci rány může vzniknout lokalizovaná mediastinitida (absces mediastina).
Abstract (in English)
A survey of acute and chronic mediastinal inflammations, their differential diagnosis, and treatment options.
Displayed: 27/9/2023 20:43