SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. s. 209-210. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných
Název anglicky Pneumonia in immunocompromised patients
Autoři SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, od s. 209-210, 2 s. Jessenius, 2014.
Nakladatel Maxdorf
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 30203 Respiratory systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00075700
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7345-387-9
Klíčová slova anglicky cytomegalovirus (CMV); Pneumocystis jirovecii; Legionella pneumophila; Mycobacterium avium complex
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 12. 6. 2014 15:07.
Anotace
V nejširším slova smyslu se termínem imunokompromitovaný označuje jedinec s jakýmkoliv postižením protiinfekční odolnosti, ať jde o nedostatečnost či poruchu odolnosti vrozenou (postižení nespecifické rezistence), nebo o poruchu odolnosti získanou (postižení specifické imunity). Velmi vzácné jsou vrozené imunodeficity. Patří sem defekty T buněčné imunity, poruchy funkce B buněk vyznačující se vadnou tvorbou protilátek, defekty fagocytózy a další vrozené imunodeficity smíšené.
Anotace anglicky
The etiologic agents responsible for pneumonias in patients with various forms of immunodeficiency are often different from those found in immunocompetent patients. These opportunistic agents, such as cytomegalovirus (CMV), Pneumocystis jirovecii, Legionella pneumophila, Mycobacterium avium complex, and a number of fungal infections are discussed in this chapter.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2023 16:08