EN

Ředitel školy a (nejen) začínající učitel

LUKAS, Josef. Ředitel školy a (nejen) začínající učitel. In III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ředitel školy a (nejen) začínající učitel
Název anglicky The school principal and novice teacher
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075708
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky ředitel školy; učitel, vztahy mezi ředitelem a učiteli; školský management; začínající učitel
Klíčová slova anglicky school principal; teacher; relationships between principal and teachers; school management; novice teacher
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 14. 6. 2014 13:24.
Anotace
Příspěvek se zabývá vztahy mezi řediteli škol a učiteli, i s ohledem na vliv ředitele na začínající učitele a jejich vstup do profese. V příspěvku je zmiňována problematika nástupu nového učitele z hlediska školského managementu, ovšem větší pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým souvislostem stávání se učitelem. Příspěvek také krátce představuje jednu z možností zkoumání vztahů mezi ředitelem školy a (nejen začínajícími) učiteli. Jak naznačují i zahraniční studie a výzkumy, toto téma je jistě hodné pozornosti a mělo by být součástí jakékoliv strategie, zaměřené na zlepšování kvality vedení škol.
Anotace anglicky
The paper deals with the relationships between school principals and teachers, inter alia with regard to the influence of the school principal to beginning teachers and their entry into the profession. This paper mentioned the issue of the onset of a new teacher in terms of school management, however, more attention is paid to the pedagogical and psychological context of becoming a teacher. The paper also briefly presents one of the possibilities examining the relationship between school principals and teachers (not only novice). As suggested in foreign studies and research, the topic of this paper is certainly worthy of attention and should be part of any strategy aimed at improving the quality of school leadership.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 22:27

Další aplikace