KOZÁKOVÁ, Petra. Motivační pohybové aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ. první. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. s. 110-122, 167 s. ISBN 978-80-7290-634-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivační pohybové aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ
Název česky Motivační pohybové aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ
Název anglicky Motivation of physical activity in Russian language teaching in secondary school
Autoři KOZÁKOVÁ, Petra.
Vydání první. Praha, od s. 110-122, 167 s. 2013.
Nakladatel Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7290-634-5
Klíčová slova česky Motivace, pohyb, kinestetický učební styl, ruský jazyk
Klíčová slova anglicky Motivation, movement, kinaesthetic learning style, Russian language
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Kozáková, učo 329077. Změněno: 16. 6. 2014 18:44.
Anotace
Příspěvek se týká motivačních pohybových aktivit ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ. Stručně vymezuje pojmy motivace, pohyb a kinestetický učební styl. Je uvedeno několik motivačně pohybových aktivit. Pro jednoduchost a přehlednost je každá pohybová aktivita uvedena v tabulce. Zde je téma, vzdělávací cíle, kategorie, úkol, klíčové kompetence, pomůcky, organizace a věková kategorie. Dále je zpracována příprava před aktivitou, ve které je stanoveno, co všechno by žáci měli umět, aby byli schopni aktivitu zvládnout. V metodickém postupu je podrobně popsaná samotná činnost. Dále je uvedeno, jak je možné aktivity obměňovat, a tím procvičit větší množství témat a rozšířit slovní zásobu. V závěru každé činnosti je každá pohybová aktivita zhodnocena.
Anotace anglicky
This contribution concerns the motivation of physical activities in Russian language teaching at lower secondary school. It briefly defines the concepts of motivation, movement and kinesthetic learning style. There are mentioned some motivational physical activities. For simplicity and clarity, each physical activity is listed in the table. Here is the topic, learning objectives, category, assignment, key competencies, tools, organization and age group. Then the preparation before the activity is compiled in which is stated what knowledge the pupils should have to be able to do the activity. In the methodological procedure the activity itself is described in detail. Furthermore, it is shown how it is possible to vary the activities and thus to practice a greater number of topics and to expand the vocabulary. At the end of each activity there is an evaluation of each physical activity.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:50