KARAFIÁT, Vít. Сравнение семантики англицизма "лидер" на примере газеты "Аргументы и Факты". In К.Р. Нургали. Новые вызовы - новые решения: взгляд молодых ученых. Астана: Евразийский национальный университет, 2014. s. 74-79. ISBN 978-9965-31-616-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Сравнение семантики англицизма "лидер" на примере газеты "Аргументы и Факты"
Název česky Komparace sémantiky anglicizmu "лидер" na příkladu týdeníku "Аргументы и Факты"
Název anglicky Semantic Comparison of the Anglicism "лидер" on the Example of "Аргументы и Факты" Weekly
Autoři KARAFIÁT, Vít.
Vydání Астана, Новые вызовы - новые решения: взгляд молодых ученых. od s. 74-79, 6 s. 2014.
Nakladatel Евразийский национальный университет
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Kazachstán
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-9965-31-616-6
Klíčová slova česky sémantika; etymologie; anglicizmus; přejatá slova; vývoj; význam
Klíčová slova anglicky semantics; etymology; Anglicism; borrowed words; development; meaning
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 27. 3. 2015 13:06.
Anotace česky
Článek se zabývá sémantikou slov přejatých z anglického jazyka do ruského jazyka. Na konkrétních příkladech sleduje použití jednotlivých významů ve srovnání s významy původního anglického slova. Cílem první části je vysvětlit základní pojmy a principy obohacování slovní zásoby. Ve druhé části je zkoumán původ a význam anglicizmu лидер. Poté se na základě konkrétních příkladů určuje, zda došlo k posunu nebo přenosu daného významu. Cílem je najít shody a rozdíly mezi významy zkoumaného anglického a ruského substantiva.
Anotace anglicky
The article deals with semantics of words borrowed from English into Russian. On a particular example it observes the use of specific meanings in comparison with meanings of an original English word. The aim of the first part is to explain basic terms and principles of vocabulary enriching. In the other part, origin and meaning of an Anglicism лидер is elaborated. Furthermore, the specific examples are examined, whether the word meaning has been shifted or moved. The goal is to find similarities and differences between meanings of examined English and Russian noun.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:17