DAN, Jiří. Březinovy neviditelné světy - pokus o psychologickou interpretaci. In Odborný seminář Společnosti Otokara Březiny, rektorát MU, Brno. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Březinovy neviditelné světy - pokus o psychologickou interpretaci
Název anglicky Březina´s „invisible worlds“ - the attempt for psychological interpretation
Autoři DAN, Jiří.
Vydání Odborný seminář Společnosti Otokara Březiny, rektorát MU, Brno, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Otokar Březina
Klíčová slova anglicky Otokar Březina
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126. Změněno: 19. 1. 2015 11:32.
Anotace
Text Březinovy eseje Mír s odkazy na jeho tvorbu básnickou bude základem pro pokus o psychologickou interpretaci jeho myšlenek. Budou hledány mosty mezi metaforami básníka a jazykem analytické psychologie C.G. Junga, který argumentuje ve prospěch reálné existence "neviditelného", lidským smyslům skrytého, ale reálně existujícího , "skutečného" světa. Poznání a rozpoznávání zákonů a působení onoho neviditelného světa v díle Březinově a jejich zprostředkování v jazyce psychologických konstruktů by mohlo být cestou k hlubšímu, nezvyklému využití myšlenek Otokara Březiny pro vysvětlování současného světového dění a potvrzení geniální jasnozřivosti Mistra.
Anotace anglicky
The Březina´s esssay „Peace“ with references to his poetic output will lay the foundations of the attempt for psychological interpretation of his thoughts. The bridges will be found between poet´s metaphors and C. G. Jung analytic psychology language that argues for the benefit of „invisible“, human senses of hiden but really existing „true“ world. The understanding and recognition of laws and influence of this invisible world in Březina´s work and theirs intermediation in psychological construct language could be the way to deeper and unusual application of Otokar Březina´s thoughts for explaining the present world´s events. It also could be a confirmation of the brilliant prescience of a Master.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Dan, J. 19. 1. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf?info
Vloženo
Po 19. 1. 2015 11:30

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126
Atributy
 

Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
131,1 KB
Hash md5
ba37b492f0730b3d85f5f6f784e10012
Vloženo
Po 19. 1. 2015 11:30

Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1185709/Dan_Brezinovy_neviditelne_svety.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
20 KB
Hash md5
430448ce5517d4051c7475b76780a275
Vloženo
Po 19. 1. 2015 11:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 8. 2022 15:20