Informační systém MU
CABADA, Ladislav and Tereza ZÍKOVÁ. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 155 pp. ISBN 978-80-7380-068-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projektové řízení ve veřejném sektoru
Authors CABADA, Ladislav and Tereza ZÍKOVÁ.
Edition Plzeň, 155 pp. 2007.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-7380-068-0
Changed by Changed by: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D., učo 3827. Changed: 17/6/2014 12:14.
Displayed: 24/9/2020 18:01