VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In Klímová, V., Žítek, V.. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2014. s. 385-392, 8 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-48.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace
Název anglicky Assessment of effectiveness of development projects: the theoretical and methodological framework and practical application
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. od s. 385-392, 8 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita, ESF
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00082039
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6840-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-48
UT WoS 000358536900049
Klíčová slova česky rozovj - veřejný projekt - účelnost - dopravní infrastruktura .- brownfields - zainteresovaná sztrana
Klíčová slova anglicky development - public project - effectiveness - transport infrastructure .- brownfields - stakeholder
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 1. 10. 2019 07:57.
Anotace
Článek se zabývá teoreticko-metodologickými východisky a praktickými nástroji hodnocení účelnosti veřejných investičních projektů v kontextu aplikace principu 3E. Hlavní pozornost je soustředěna na dva typy projektů: projekty výstavby/rekonstrukce silničních komunikací (liniový typ) a projekty regenerace brownfields (bodový typ). Shromážděné teoreticko-metodologické poznatky byly prakticky využity pro vytvoření originálních metodických přístupů založených na multikriteriálním hodnocení účelnosti uvedených typů projektů. V tomto ohledu byl jako optimální v případě silničních komunikací definován územně orientovaný přístup a v případě brownfields pak uživatelsky orientovaný stakeholderovský přístup.
Anotace anglicky
The article deals with the theoretical and methodological approaches and the practical tools used for the evaluation of the effectiveness of public investment projects, in the context of the application of the principle 3E. The main attention is paid to two types of projects: projects of construction/reconstruction of roads (linear type) and projects of regeneration of brownfields (point type). The collected theoretical and methodological knowledge were practically used to create the original methodological approaches based on multi-criteria evaluation of the effectiveness of these types of projects. Regarding this, the territorially oriented approach was defined in the case of the roads and the user-oriented stakeholders´ approach in the case of the brownfields.
Návaznosti
MUNI/A/0768/2013, interní kód MUNázev: Teoreticko-metodologická východiska regionálního hodnocení rozvojových projektů a jejich verifikace na vybraných příkladech (Akronym: TMVRKRPVVPMVJKPTVZVK-24356879-213465789KresEsfMuBr)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 21:02