KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ (Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence). In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-74, 161 pp. ISBN 978-80-210-6812-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
Name in Czech Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
Name (in English) Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence
Authors KOZLOVÁ, Veronika.
Edition Brno, Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013, p. 67-74, 161 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Dny práva
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6812-4
Keywords (in Czech) Výživné; vykázání; domácí násilí
Keywords in English Maintenance; homeban; domestic violence
Tags domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31/3/2015 11:16.
Abstract
Vykázání násilné osoby může způsobit situaci, kdy je ekonomicky závislý člen rodiny ponechán bez prostředků. Nemůže tak platit nájem či jiné náklady spojené s bydlením, zajistit péči o děti a pokrýt vlastní potřeby. Na druhou stranu vykázaná osoba musí platit dočasné ubytování a stává se, že objektivně nemá možnosti uhradit všechny potřebné výdaje. Tento a další problémy vyvstávající praxí budou otevřeny v příspěvku.
Abstract (in English)
Homeban of a violent person can cause situations where is economically dependent family member left at home without any funds. He or she has to pay rent or other costs associated with housing, costs associated with child care and of course theirs own needs. On the other hand violent person has to pay extra money for temporary accomodation and sometimes really doesnt have resources to provide both. This and other issues will be disscused in the contribution.
Links
MUNI/A/0763/2012, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17/10/2021 15:21