KOZLOVÁ, Veronika and Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí (Child in a family with domestic violence). In Práva dítěte. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dítě v rodině s výskytem domácího násilí
Name in Czech Dítě v rodině s výskytem domácího násilí
Name (in English) Child in a family with domestic violence
Authors KOZLOVÁ, Veronika and Jana LEVOVÁ.
Edition Práva dítěte, 2014.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) domácí násilí, předběžné opatření; vykázání; dítě; nejlepší zájem dítěte; orgán sociálně-právní ochrany dítěte
Keywords in English domestic violence; homeban, child; best child’s interest
Tags domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Changed: 18/6/2014 06:53.
Abstract
Domácí násilí v rodině s výskytem domácího násilí. Vliv na dítě a možnosti právního řešení ve vztahu k vůli dítěte a rodiče násilí řešit.
Abstract (in Czech)
Domácí násilí v rodině s výskytem domácího násilí. Vliv na dítě a možnosti právního řešení ve vztahu k vůli dítěte a rodiče násilí řešit.
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:52