HURDÍK, Jan and Markéta SELUCKÁ. The influence of the human rights on private law in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2014, vol. 4, No 2, p. 111-118. ISSN 1805-8396.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The influence of the human rights on private law in the Czech Republic
Name in Czech Vliv lidských práv na soukromé právo v České republice
Authors HURDÍK, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research, Praha, Ústav státu a práva AV ČR v.v.i. 2014, 1805-8396.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075783
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) lidská práva; soukromé právo; Česká republika
Keywords in English human rights; private law; Czech Republic
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/3/2015 16:39.
Abstract
The article describes the role of human rights on the Czech legal order and ecpetially the manner in which human rights reflect in the systém of Czech private law.
Abstract (in Czech)
Článek podává objasňuje roli lidských práv v českém porávním řádu a zvláště způsob, kterým se lidská práva uplatňují v systému českého soukromého práva.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 27/3/2023 12:22