Informační systém MU
CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat
Název česky Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat
Název anglicky Appearance as a Cognitive Shortcut in Political Judgment: An Experimental Study of the Impact of Stereotypes on Politicians’ Evaluation in an Issue-Rich Environment
Autoři CHYTILEK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Otto EIBL (203 Česká republika, domácí), Lenka HRBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jozef ZAGRAPAN (703 Slovensko, domácí) a Jozef JANOVSKÝ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00073707
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Vzhled; stereotypy; politické uvažování; experimentální politologie; volitelnost kandidátů
Klíčová slova anglicky Appearance; stereotypes; political judgment; experimental political science; electability of candidates
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., učo 9734. Změněno: 22. 6. 2014 10:10.
Anotace
Tento experimentální výzkum navazuje na studie zaměřené na vliv vzhledu kandidáta na volební rozhodování voličů a adaptuje dané téma na české podmínky. Vzhled je důležitým zdrojem stereotypů, jež mohou voliči využít jako informace potřebné k výběru politického kandidáta. Na rozdíl od většiny dostupné literatury není důraz v této studii kladen pouze na vizuální stránku kandidátů, ale především na jejich pozice v politických tématech. Zkoumán je efekt stereotypů spojených s etnicitou, věkem a tělesnou hmotností kandidáta v prostředí bohatém na informace o politických postojích kandidáta. Ukazuje se, že klíčový vliv na volební rozhodnutí mají politická témata, nikoliv vzhled kandidáta. V kontextu volby s přítomností politických témat jako důležitého prvku informovanosti voličů tedy prostor pro působení stereotypů odvozených ze vzhledu politiků výrazně klesá.
Anotace anglicky
This experiment follows studies researching the impact of candidates’ physical appearance on voter decision-making, and adapts this agenda to the Czech context. Candidates’ appearance is a good source of stereotypes which can work as an important information source used by voters to make an election choice. Unlike most of the available studies, this experiment stresses not only the visual aspect of the candidates, but also focuses extensively on their positions on political issues. The effects of stereotypes derived from the ethnicity, age and weight of candidates is tested in an information-rich political environment. The results show that the key factors in voters’ decision-making are mainly issues, not the candidate’s appearance. In the context of elections characterised by the strong presence of political issues, the space for stereotypes derived from candidates’ appearance is very limited
Návaznosti
GA13-20548S, projekt VaVNázev: Experimentální výzkum volebního chování a rozhodování ve vysoce personalizovaných volbách
Investor: Grantová agentura ČR, Experimentální výzkum volebního chování a rozhodování ve vysoce personalizovaných volbách
Zobrazeno: 3. 12. 2022 03:42