CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN and Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat (Appearance as a Cognitive Shortcut in Political Judgment: An Experimental Study of the Impact of Stereotypes on Politicians’ Evaluation in an Issue-Rich Environment). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 1, p. 81-108. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat
Name in Czech Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat
Name (in English) Appearance as a Cognitive Shortcut in Political Judgment: An Experimental Study of the Impact of Stereotypes on Politicians’ Evaluation in an Issue-Rich Environment
Authors CHYTILEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Otto EIBL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka HRBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jozef ZAGRAPAN (703 Slovakia, belonging to the institution) and Jozef JANOVSKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073707
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Vzhled; stereotypy; politické uvažování; experimentální politologie; volitelnost kandidátů
Keywords in English Appearance; stereotypes; political judgment; experimental political science; electability of candidates
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., učo 9734. Changed: 22/6/2014 10:10.
Abstract
Tento experimentální výzkum navazuje na studie zaměřené na vliv vzhledu kandidáta na volební rozhodování voličů a adaptuje dané téma na české podmínky. Vzhled je důležitým zdrojem stereotypů, jež mohou voliči využít jako informace potřebné k výběru politického kandidáta. Na rozdíl od většiny dostupné literatury není důraz v této studii kladen pouze na vizuální stránku kandidátů, ale především na jejich pozice v politických tématech. Zkoumán je efekt stereotypů spojených s etnicitou, věkem a tělesnou hmotností kandidáta v prostředí bohatém na informace o politických postojích kandidáta. Ukazuje se, že klíčový vliv na volební rozhodnutí mají politická témata, nikoliv vzhled kandidáta. V kontextu volby s přítomností politických témat jako důležitého prvku informovanosti voličů tedy prostor pro působení stereotypů odvozených ze vzhledu politiků výrazně klesá.
Abstract (in English)
This experiment follows studies researching the impact of candidates’ physical appearance on voter decision-making, and adapts this agenda to the Czech context. Candidates’ appearance is a good source of stereotypes which can work as an important information source used by voters to make an election choice. Unlike most of the available studies, this experiment stresses not only the visual aspect of the candidates, but also focuses extensively on their positions on political issues. The effects of stereotypes derived from the ethnicity, age and weight of candidates is tested in an information-rich political environment. The results show that the key factors in voters’ decision-making are mainly issues, not the candidate’s appearance. In the context of elections characterised by the strong presence of political issues, the space for stereotypes derived from candidates’ appearance is very limited
Links
GA13-20548S, research and development projectName: Experimentální výzkum volebního chování a rozhodování ve vysoce personalizovaných volbách
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 5/12/2022 03:28