CS

Kalendárium filozofů a vědců

BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ and Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kalendárium filozofů a vědců
Authors BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ and Radim BĚLOHRAD.
Edition 1. vyd. Brno, 115 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Popularizing texts and activities
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-6748-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 28/11/2016 13:14.
Abstract
Představovaný diář vzniká s cílem uspokojit praktickou potřebu každodenního plánování, nezbytného v každé profesi, a zároveň představit populárním způsobem významné vědecké objevy, filozofické úvahy, metody a klíčové postavy vědy a filozofie laickému čtenáři. Kalendář nabízí každý den jednu badatelskou osobnost, která se v daný den buď narodila, nebo zemřela, a každý týden se inspiruje jednou osobností či relevantním problémem a prezentuje je ve formě medailonu na protilehlé straně kalendáře. Diář není zamýšlen jako systematická a vyčerpávající encyklopedie vědy, ale jako zábavná popularizační příručka pro zvídavé jedince, kteří se nebojí nahlédnout do mnohdy složitého a abstraktního světa vědy a filozofie.
Abstract (in English)
The presented diary has been created in order to meet the practical need of everyday planning, essential in every profession, as well as to introduce in a popular manner significant scientific discoveries, philosophical ideas, methods and key figures of science and philosophy to lay readers. For every day, the calendar offers one scholar who was either born or died on the day, and, for every week, a portrait, placed on the opposite page, inspired by one of the personalities of the week or by a relevant problem. The diary is not intended as a systematic and comprehensive encyclopedia of science, but as an entertaining and popular handbook for inquisitive individuals who aren´t afraid to take a look into often complex and highly abstract world of science and philosophy.
PrintDisplayed: 24/4/2019 19:45

Other applications